Ge och ta

Finns både på gott och ont.

Vi var inte många som kom på LIS-samrådet, men fick information och många bra nyheter från frågor.

* Pajala har drygt 600 m strandlinje per invånare och LIS planeras på 63 ställen.

* Tanken med LIS är att man får bygga 30 m från stranden istället för 100 m.

* Men bara för att ett område markeras med LIS-dispens som ett grönt område på kartan, så betyder det inte att man får bygglov där… kan finnas “andra hinder” ändå.

Ingen av de planer Kommunfullmäktige i Pajala har beslutat under året har “vunnit laga kraft” och det innebär att gruvorna i Kaunisvaara och Tapuli saknar stöd i en gällande detaljplan och översiktsplan – men ändå ska de ha invigning på måndag!?

Hm, har de så goda höga kontakter inom domstolarna att de redan har fått ett förhandsbesked om laga kraft innan överklagningstiden gått ut? Ungefär som vid Bergsstatens tillstånd 2008… d v s att gruvan fick tillståndet innan samrådstiden ens hade förlöpt… Hm, hm, ni som är “datahackers” – vore inte det här en grej att förmedla till den där Wiki Leaks sajten?

Själv ska jag prata med nåjden. (Och ni andra kan söka bygglov enligt LIS redan nu – överallt!)

3 thoughts on “Ge och ta”

  1. Något som kostat Pajala kommun är “gruvprojektet”. Tydligen har alla tjänstemän i hela huset blivit drabbade av det på något sätt under sin arbetstid – “Och det är det enda vi har pratat om under det senaste året” tyder på att det är upp till 100%?

  2. Tack Astrid för att du är ledsen för någon du tycker synd om, det är fint av dig.
    Själv överklagar jag saker och ting p g a det har begåtts sakfel i processen som kan resulterar i att jag drabbas negativt rent ekonomiskt. Man måste vakta det man har, medan man kan, sen är det för sent… Så fungerar den Svenska demokratin, eller det är i alla fall tänkt att den ska fungera så…

  3. Tänk så mycket dina överklaganden har kostat Pajala kommun. Pengar som kunde använt till så mycket bättre saker. Det är ju bara du som överklagar på pin djävulskap. Är din dröm att kunna visa att något fel begåtts? Blir du glad isåfall? Känner du dig som en hjälte? Tror du att du förbättrar samhället på något sätt? Tror du verkligen att folk konspirerar i största allmänhet? Jag är så ledsen för din skull!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *