Att inget göra

är också ett beslut! D v s att man beslutar att inget göra, för att i stället avvakta och se, och sen ta ett nytt beslut. Så, det är skillnad på att inget göra passivt och inget göra aktivit… men, den skillnaden syns kanske inte utåt?

Ont i axeln som fasen, och mitt tidigare beslut att inte göra något, måste jag kanske ompröva till att gå till sjukgymnasten… för det blev sämre i morse när jag försökte bära något med den. Bakslag igen.

Men, också en ny utmaning!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *