Läkningsprocessen är igång

Skönt, armen känns mycket bättre idag, och med tanke på bilderna som fanns i doktorns rum så är även han kanske en mjukdelsprofessor? Dagarna verkar i alla fall stämma. Ja, alla har sina specialitéer… och jag hörde på radion att Båtsman från Kalix är chefsöverläkare i Östra Norrbotten, och då också chef över chefsläkare Hardt i Pajala? Njae, i kommun- och landstingsvärlden tillhör Pajala Malmfälten…

Men Båtsman, det var en bra läkare tyckte jag från min tid som polis i Kalix. Han är den ende doktorn som har gjort hembesök för att bedöma s k psykpatienter. Vilket nog är tanken med LPT? Men resursbristen gör istället tvångsvården rättsosäker… när nästan “vem som helst” kan initiera ett vårdintyg… med polisens hjälp…

Ja, jag kan ju ta ett exempel, och leker med Pajalautveckling som ska utse ny VD. Niska som blivit petad lite här och där lovordas nu i rekryteringen. Men tänk om Lundström plötsligt svänger, och stänger dörren framför Niskas näsa… så att han blir besviken och rasanade över den psykiska misshandel han får utstå? Vi leker att han sänker rösten med mord i blicken, och vinner en giftig replik mot Lundström i den verbala duellen, och det med bravör…

Och vad gör då Lundström i mitt exempel? Jo, istället för att anmäla en förolämpning till polisen, så ringer han hämndlysten till sjukvården… och säger att Niska har blivit helt galen, och att han är farlig… Doktorn kanske är en stafettläkare som inte ens vet att den nu riktigt upprörde Niska är vårt gamla kommunalråd… som följs åt av poliser som inte känner till bakgrunden i ingripandet… eller en Mona som också skulle vara hämndlysten?

Nej, men det är så ibland. Det är inte alltid polisen vet varför vi måste åka hem till någon för att hämta dem. Vi lyder bara en order som är skriven på ett papper, med patientens namn och läkarens underskrift. Men tur nog kontrolleras bakgrundsuppgifterna även av en specialistläkare innan en “riktig inlåsning” sker… men skadan är i och för sig redan skedd då… ja, tänk vilken katastrof min lek t ex skulle vara för Niskas framtida uppdrag!?

Så det kan gå… politiker har ofta hjärt- och kärlproblem, men sällan schizofreni http://sv.wikipedia.org/wiki/Schizofreni … allt enligt Dr Båtsman på radion.

Hm, en godtycklig diagnos läser jag… Hm, hm… eller hans påstående kanske är möjlig just p g a att det är politikerna själva som “bestämmer verkligheten”?

Oj, oj… ännu en diagnos att sätta i facket ADHD=PTSD…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *