En helt annan personlighet

s typ… men i länken ser ni tabellen… http://assessio2.episerverhotell.net/Global/Exempel%20rapporter/MBTI%20Step%20I/T_Person_MBTI%20Step%20I%20Profile%20Report_Swedish.pdf

… som platt säger att mina två starkaste sidor är på var sin kant, medan jag säger att tabellen ska vara rund som ett klot!

Då blir jag vägg i vägg med mig själv, och snackar alltså ISTP – INTP som jag nämde igår, och som är väldigt olik ENFJ ovan… som också är nära INFJ, fastän de är på var sin kant…

Vilse i pannkakan? Gör testet! Eller gå och lyssna på Hälsorådets aktiviteter i Sattajärvi onsdagen den 10 november – annons finns i Tornedalsbladet! Alla i hela kommunen är välkomna dit för att lyssna på Doktor Karl mfl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *