Internt krig?

På radion… ja, nu förstår jag… det finskspråkiga programmet har en serie om andra världskriget och tyskarnas eldhärjanden här på andra sidan gränsen… och då måste den andra sidan kontra med fienden från öst?

Pojkar och flickor, sluta kriga… belys i stället alternativen. Hur hade Tornedalen och norrbotten sett ut om inte tyskarna efter stoppet hade skapat en bred järnglipa mellan öst och väst? Eller om inte Finland hade fått dem att dra sig härifrån?

… och sen vara glada för att det är som det är… och låta freden bestå! Ingen av parterna är skuldfri, och i så hemska saker som krig ska man undvika att ta sida i fredstid…

Från norrsidan… dessa granngårdsbyggnader hade mycket att berätta idag, när jag och snögrizzlyn var ute för att ta ner stängsel… och mörkret kommer tidigare och tidigare, det såg jag tydligt när jag fick justera timern för nattbelysningen… hm, men jag hann dock beundra traktorresultatet från förmiddagen – då jag gjorde typ ett ängsdike med stengaffeln, eller lekte grävmaskin… kul!

Och just det… det är ju snart dags för det här… http://www.nightfestival.se:80/ så det är därför det blir så fort mörkt! 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *