Mäktiga makter

Måste erkänna att det här blir lite svårt att knyta ihop… för det finns ingen logik!

Alltså, jag förstår de som är rädda för HA, för det finns säkert kalla, hårda, känslolösa personer även där, som kan ge sig på folk som kommer i deras väg av en eller annan anldening. Men… en “allmän oro” eller rädsla… njae… har det verkligen sån makt? Om det svenska rättsstystemet fungerar fullt ut i alla led? Och det gäller även Fru Justia själv, som ska ha förbundna ögon! (och inte se västen)

Själv är jag mer orolig över en grupp feminina män som besitter en mängd olika höga samhällspositioner… för de har makt! Och omvänt mot västen… så är de dolda av sitt ämbete. Ja, och hur ska man komma åt dem?

Ett exempel: Om jag som polis gråtande går till mina högsta chefer och säger att jag har HA efter mig, så blir jag säkert beskyddad och betrodd, och möjligen också ansedd som en bra polis med påföljande löneförhöjning? Men om jag däremot skulle säga att jag har en liten sekt höga herrar efter mig… så skulle jag säkert bli anklagad för att lida av konspirationsteorier, och bli erbjuden en dyr sjukskrivning?

Nå, eftersom det inte finns någon logik bakom något dera, så hoppar jag över till en helt annan fundering… taxeringsvärdet… som har femdubblats på mindre än 10 år! http://www.atl.nu/Article.jsp?article=62472&a=H%F6jda%20taxeringsv%E4rden%20p%E5%20lantbruksfastigheter#Scen_1

Och när jag är inne på den biten, så måste jag göra reklam för Skogsstyrelsens skogsägarsida igen… http://www.skogsstyrelsen.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=41294 … för där kan man få professionella kartor, mäta avstånd, och t ex komma fram till att – jag med hjälp av grannarna har kommunens största hästhage? … 13 hektar…

Mäktigt! 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *