Söndagsbön

Aarevaara Bygdegård kl 14.00 och alla är varmt välkomna läser jag i dagens NSD sid 47. Hm, synd att jag inte kan närvara p g a batteriuppladdningen på spa, men jag hoppas att Herren uppmanar alla att gräva ned sin stridsyxa, levande som död, och ge välsignelse över freden i byn.

Hoppas att Ärkebiskopen också ber en bön för Sverige… http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Sveriges_%C3%A4rkebiskopar …för jag hörde på radion att Säkerhetspolisen hade höjt beredskapen p g a terrorhot.

Min bön lyder – trevlig helg!

3 thoughts on “Söndagsbön”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *