Jag vet inte

Fastan jag försöker att tänka i 3 dimensioner… i det höstiga mörkret… så står det still… hm, hm… huh huu!

Okej, det börjar bli spökdags igen… och då är det bäst att koppla på andseendet…

… och se att det handlar om Trafikverket… men, jag ser inte om det är väg eller järnväg…

… inte ens om jag kopplar över till den vänstra hjärnhalvan… för då blir svaret – “Det viktiagaste är att den syns” – använd reflex!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *