Inget fullmäktige, ovetande politker?

Försökte leta mig fram till när nästa kommunfullmäktigesammanträde är i Pajala, men det gick inte att hitta – inte på deras hemsida, och inte ens på Google! Vill minnas att jag såg en kunggörelse i NSD, och det stod att ärendelistan skulle finnas på hemsidan och kommunens anslagstavla… men nej, inte ens i foajén visste de var den fanns…

Nå, hoppas att politikerna denna gång i alla fall får allt material i utskicket, och jag börjar undra om de inte tänker anta Översiktsplanen på nytt p g a mitt överklagande?

Ser nästan ut så eftersom dokumenten är från juli fastän de är beslutade i juni…

http://www.pajala.se/mun/pajala/www.nsf/Nyhetsarkiv/Aktuellt/2EC4D391580E1DFFC1257765002E3464?open

Fina bilder på Pajalas norsk-danska marknad (sid 91) Helläs hus i Aarea (sid 132) och Ylipääs travgård i Kengis (sid 114)

Men vet politikerna t ex att Pajala inte har någon turism? (sid 82) Att det blir vindkraft i Liviöjärvi – Sattajärvi? (sid 123) Att Riksväg 99 inte är av riksintresse, utan de blir Lv395 som blir ny riksväg? Och vad säger “Tornedalen” om det? (sid 56 och 156) … kostigen fortsätter…

Även MKB:n innehöll nya saker om vindkraft, ny karta på sid 17-18 och kryptiska ord om skogsnäringen…

: KONSEKVENSER

Planen bedöms ge små (och indirekt även positiva) konsekvenser för skogsnäringen

(Hm, hm… inte konstigt att jag inte hittar… ringde vice ordföranden, och inte heller hon hade fått dagordningen för fullmäktigemötet som hålls måndagen den 20 september, d v s dagen efter valet, och det är den sista för den den gamla “Pajala Riksdagen” – och det blir spännande att följa vilka som sitter i den nya!)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *