Hur mår Pajalaborna?

Mycket bra, verkar de flesta må… men inte de som har ett starkt politiskt uppdrag? Där verkar nerverna vara på helspänn… förvisso av förståelig anledning, men… det är ganska tragiskt att höra hur kollektiv kan resonera… “älgjakt”… vargjakt, björnjakt… och varför har alla börjat prata i gåtor? Kukkuu – gökbo? 😉

Nå, det är bara 19 dagar kvar, sen kan även de slappna av… och förhoppningsvis är också det s k gerillarkigandet slut… http://sv.wikipedia.org/wiki/Gerillakrigf%C3%B6ring

Ja, tänk… man ser sånt på TV, och tänker så långt som Mao, Mohammedkarikatyrer eller helt andra frisyrer… men ändå finns det här. Minns själv tiden från valrörelsen 2002… och hur en osmaklig Reinfeldtkarikatyr dök upp inför nästa och cirkulerade bland sossarnas framtidsledare i Medlefors… och jag vaknade.

Varför har man gett politiken så mycket makt i själva valet? Litar man inte på det svenska systemet? Nå, det är ju offentligt i alla fall, och alla har rätt att vara där och titta på vid räkningen.

Först räknas rösterna direkt kl 20.00 i respektive vallokal den 19 september, d v s när valet är över. Förtidsrösterna har körts dit under dagen, d v s till respektive vallokal dit den röstande tillhör… och röstkort och valsedel är alltså tillsammans… och de kan räknas före 20.00 om det är lugnt… nå, och sen förs allt till Kommunhuset igen, och räknas där på nytt ca kl 23.00. Ogiltiga röster sätts i en speciell plastficka, och allt förs till Länsstyrelsen på måndag morgon. Där räknas rösterna igen, och man avgör också slutligt om de ogiltiga rösterna är ogiltiga.

Jag skulle vilja ha ett annat system för att känna mig trygg… utan att någon ska känna sig utpekad! Men så kommer kanske valobservatörer från EU hit? Hörde något på nyheterna.

Hm, eller var det bara en slump att sossarnas valsedlar som kom i samma utskick som röstkortet?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *