Rörigt värre

Inte nog med att Lantmäteriets markeringsrör är så korta att de lätt tas upp och flyttas, deras utredningar verkar också vara en blandning mellan domstolspraxis och “lokal praxis”…

Ja, denna handling fick jag från Emil på Trafikverket både som privatperson och som ordförande i samfällighetsföreningen i mitten på augusti, och det här är den privata versionen förståss!

Hm, undrar om det går att få resning i gamla bötesdomar även om personen har lämnat in? En lagakraft vunnen dom, vilket utfärdade och undertecknade böter är, borde väl ändå bygga på domstolspraxis, och inte några andra majoritetspraxisar… och här verkar ju fiskevattnen inte vara prövade av domstol!

Fritt fram att fiska på eget fiskevatten till prövning har skett… men kom ihåg att svensk fiskelag gäller! Det är min tolkning av idag… helt emot Länsstyrelsens?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *