Bond vann

Med ett leende… “Bondi voitta aina ko se haluaa”… hm, och jag kunde känna hur han fick pulsen att slå långsammare och långsammare… 48 slag mot mina 50, och egentligen borde han ju få ålderspoäng också! 😉

Okej, om pulsen kan viljestyras, men hur är det med trycket? Hjärtat är en muskel som sagt… och nu ska jag hämta apparaten.

Bond 120/70 och nu bara 43 slag/minut!

Batongflickan 107/66 och lärde mig snabbt – 47!

1-1 alltså, och det låga trycket är viljestyrt menar han – inget röka, inte kröka, mycket pöka…smiley

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *