I Sameland…

En bok som är äldre än jag och kostade 35 kr, som jag köpte för 100… och nu vill jag ha de ännu äldre Månskogarna… och Laplands andra ansikte.

Det regnar och mullrar ute, så jag passar på att förmedla den franska fotografens vackra verk… medan jag funderar – varför framställs samer alltid som korta och knubbiga som bor i kåta?

De kunde vara långa och ståtliga bo i s k Tornedalsgårdar, och vistades i kåtorna endast vid renskötsel?

Och i deras hem kunde finnas både ikoner och världsatlas… säkert mot norr förståss! 😉

Oj, nu kom blixten och åskljudet tätt – bäst att slå av datorn… och huvdet kan också vara avlångt…

… hm, och kvinnan symboliserar Moder Jord? http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_kyrkor_uppkallade_efter_Maria_fr%C3%A5n_Magdala

2 thoughts on “I Sameland…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *