Räkna röstetal

Ni som är delägare i Pajala Allmänning kan enkelt räkna att Erat röstetal stämmer, och detta tillämpas även i samfällighetsföreningar.

Titta i lagfarten till Er fastighet vad ni har för mantalsandel. Det står i bråkformat, och i Allmänningens eget exempel är det 27/256 mantal eller 0,1054687. Ett helt mantal är 64 röster, så denna delägare har alltså 0,1054687 x 64 = 6,74999968 eller 6,75 röster. Dessa röster använder man på allmänningsstämman, om någon av delägarna begär att röstningen ska ske efter andel. Detta gäller i ekonomiska frågor, som jag har uppfattat det. Annars gäller 1 man/kvinna – 1 röst?

Ja, och så får ju delägarna också utdelning efter mantal – så det gäller att hålla koll på lagfarten! 0771-636363

Nej, nu måste jag räkna får i stället.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *