Mittback och libero

Byter skepnad genom att byta öga… och visst ser man väl att vi är släkt? Fulla och mäktiga… och trygg att ha bakom sig inför den fortsatta processen… om än så bara på bild! Ja, tänk att hennes pappa orkar hålla motorsågen i en hand när han kvistar virket… hm, själv har jag t o m sjå att med två händer köra Husqvarnas lättaste modell…En annan huggare ser vi här… och Gramner har kanske rätt? Att besluten fattas här… och inte här… Manfall och tyst… JA, så var översiktsplanen antagen med påföljande applåder från forsnacken… men, vad är Communism?

Inte nog med att kameramannen riktade en röd punkt i pannan på talarna, det satt en datahacker (?) i salen och lade ut information på facebook och till Aftonbladet (?) … och jag lekte agent… för det kändes märkligt att inte få gå upp i talarstolen! Helst när ingen annan förde sin talan för Sahavaara, Kaunisvaara, Aareavaara och Huki området. Inte ens en fråga till tjänstemännen… Hm.

Agenten sammanfattar. Det är en fight om Riksintressen mellan kommunen och staten, och man kan även skönja ett finlandsmotstånd som den röda tråden… som i sin tur talar för en industrialisering av bygden, samtidigt som man är emot järnvägen och vindkraften… Hm, hm. Måste nog dyka på djupet också… blub blub blub… “Vi gör inget lagbrott”… Pajala Kommun hänvisar allt väsentligt till gruvtillståndsbeslutet… – smart drag? Bara hjälmen som saknas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *