Det rör sig i buskaget

Trafikverket heter det ju… inte Transportverket som jag tidigare skrivit… hm… och deras logo ser nästan ut som Tullen!

Har nu gett mitt medgivande till Trafikverket att göra en arkeologisk utredning av min fastighet inför deras planering av järnväg i området. Tydligen är omrdået arkeologiskt och kulturhistoriskt intressant, så Länsstyrelsen har beslutat att grävningarna kommer att utföras av Norrbottens Museum.

Väntar med spänning på nyheter om Sveriges historia!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *