Vad tycker jag?

Lite kluvet… läser NSDs artikel om Samhall. Hm, vad är det som säger att inte den typen av verksamheter är en form av “arbetsläger”? Får de anställda verkligen en fullvärdig lön, när Samhall får en fullvärdig ersättning från kunderna?

OM Samhall INTE skulle få en fullvärdig ersättning från kunderna… vad är kunderna då? T ex Polisen anlitar Samhall för lokalvård, och jag kan inte tänka mig annat än att tillsättningen har skett genom reglerna för s k offentlig upphandling?

Åter till lönerna då… OM de anställdas löner ÄR lägre i förhållande till övrigas löner i liknande bransch, så tangerar väl Samhall i så fall i alla fall en form av otillbörlig konkurrens med statens medel? http://www.jure.se/ie/default.asp?url=visatitel.asp?tuid=13705

Svåra frågor – och även en svår skiljelinje mellan rehabilitering och dess vinstsyfte. Var går gränsen, och hur ska en anställd känna sig i själen om de gör ett fullvärdigt arbete men inte får en fullvärdig lön?

Tydligen är jag inte ensam i min fundering… http://resurs.ning.com/forum/topics/samhall-anstaellda-skraems?commentId=3026123%3AComment%3A71000&xg_source=activity

One thought on “Vad tycker jag?”

  1. Hur undviker Samhall att den statliga ersättningen till företaget snedvrider konkurrensen?Vi arbetar med marknadsmässig prissättning. Företag som anser att Samhall uppträtt oetiskt kan anmäla detta till Kontaktrådet, som då gör en granskning. Vi får inte använda vår merkostnadsersättning till att sänka våra priser. De pengarna går till det som kostar extra på grund av vårt uppdrag: Våra medarbetare kan behöva lägre arbetstakt, vi gör utvecklingsinsatser för medarbetarna, vi anpassar arbetsplatserna, våra anställda har förstärkt anställningstrygghet och sägs inte upp på grund av arbetsbrist, vi måste ha en geografisk spridning och en mångfald av uppdrag.http://www.samhall.se/Fragor-och-svar/Etik/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *