Ursäkta att jag är smart!

Det borde den snygga kvinnan i Nordnytt i stället ha sagt… men nu var hon glad att ha ADHD… för då förstod människor varför hon under tråkiga samtal plötsligt började analysera viktigare saker?

Fåglar… budbärare… eller en bildlig beskrivning av människors kroppsspråk?

Alltså, när man träffas och pratar, så är det inte bara det sagda ordet, och det man vill få fram, som kommer fram. Det går att läsa ut så mycket mer av hela situationen… som t e x Nordnyttsinslaget.

Ni som känner kvinnan, hälsa henne att hon ska ta av sig stämpeln och börja lyssna på sina fåglar. Då kanske hon också kan bidra med något nytt till denna värld, typ ananlysera andra “lika bra” som hon analyserade bilden av sig själv?

Människor föds, äter, lever, dör… och det kretsloppet kan vi nog inte göra så mycket åt. Däremot kan vi forska i medicin, men även i orsaker till krig! Och då behövs det någon intelligent bokstavskombination typ IQ för att förbygga det?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *