Ett rött streck

Hm, och nog har jag ju sett den förut också, men alltid tagit för givet att det är Vägverkets?

Men idag, efter många timmars höftande och lekande med mitt fotografiska minne, karta och kompass, så infann den sig plötsligt i min väg!

Om det är Lantmäteriets hjälpstreck vid klyvningen eller inte, så ska det bli spännande att se om röret ligger i min linje – eller om jag är helt ute och cyklar?

2 thoughts on “Ett rött streck”

  1. Ni som är delägare i en skogsfastighet där det inte fungerar så bra kan begära en form av auktion om ni vill försöka köpa upp hela av de andra (men kan även komma att förlora den) så därför kan en klyvning vara att föredra i de fall där det går http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=1214 – men kom ihåg, det är dyrt och kan bli mycket extra jobb också med nya gränser och sånt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *