Vraket i skogen

Ja, och nu är det bekräftat – Kulju har rätt! Han har inte fått betalt för stockstumparna som ligger kvar i hans skog.

Det får nog inte heller skördarlaget… men hur är det med bolaget? Och jag börjar vara less vid det här laget…

Men, sen funderar jag också på det här med apteringen för framtiden… hm, hur ska jag veta vilka längder som ger mest? Storleken har betydelse, men i bland kan det löna sig att ta 2 kortare timmer + 1 kortare massa, istället för 1 lång timmer + 1 längre massa och stump… eftersom priset är ungefär det dubbla.

Egentligen ganska perfekt det här med att sälja på skördarrapport, för den mäter varje stock för sig och registrerar det på ett papper. Sen när man med rapportens hjälp inhämtar anbud, så ser ju köpande bolag vilka längder och vilket sortiment de har att lämna pris på.

Vidare ligger ju virket färdigt vid väg också då, och då kan den erfarne uppköparen travmäta virket för säkerhetsskull – och titta på kvalitén. Men, hur gör man med vraket då? Anbud på bruttovolymen så klart! För inte ska det bli dubbla inmätning… men heller inga stumpar kvar i skogen!

Hm, vad ska man hitta på för dom? Tjock GROT? Nå, i mitt fall är de inte så många, och grenarna har exploderat sönder i -32 grader kyla… så jag är nöjd med gratis pelletsgödsel!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *