Per har rätt!

Hm… den kvinnliga skogskursen lärde mig att gå in på mina sidor… http://www.skogsstyrelsen.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=40433&epslanguage=SV … och där kan jag se att 5 av 6 avverkningar som är gjorda (innan min tid) avviker från anmälan!

SCA… som även gjort anmälningarna har inte en enda gång tyckt att man ska lämna fröträd eller skärmställning… och har struntat i att avverka vissa anmälda områden, för att däremot ta mer på andra – bl a rejält på mitt åskvädersslagfält ser jag!

Ja, man börjar ju undra vem som har bestämt över skogen? SCA eller pappa? Nå, men jag ska väl egentligen inte klaga – för det som trots allt står kvar är tydligen mycket professionellt skött… enligt SCAs nya konsulent… som bytt roll.

Nya tider, nya visioner – och en mycket bra sida som Skogsstyrelsen bjuder på! Till ALLA skogsägare… så skaffa Bank-ID du med och se på flygfotot hur bolagen skött sig!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *