Samrådsredogörelse.doc

… och jag funderar… VEM inom Pajala Kommun med MAKT är emot en järnväg?

Om ni öppnar dokumentet längst ner på den här sidan

http://www.pajala.se/mun/pajala/www.nsf/Nyhetsarkiv/Aktuellt/06DEDE38443B7FBBC12576710039A84D?open

läser andra stycket högst upp på sidan 6, och sedan jämför det med kommentaren… för att därefter backa till sidan 5 sista stycket längst ner, och sen jämföra även det med kommentaren – vad är skillnaden?

Jo, att en utredning från SGU skrivs dirket in som riksintresse, men inte järnvägen… trots att både Banverket och Länsstyrelsen hänvisar om det till miljöbalken 3 kap 8§… nej, här kallas den bara för en redovisad “utredningskorridor”… skumt!

Skumt är även att samarbetskommunen Kolari inte har yttrat sig över huvudtaget!

Men mest skumt är kanske att Mona Kumpulas påpekande på sidan 25, om att miljökonsekvensbeskrivningen är bristfällig, inte kommenteras alls…

Trevlig god natt läsning!

One thought on “Samrådsredogörelse.doc”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *