Det fattas mig en röst?

Men hur mycket fattas det Kostet eller Siikavaara? Mantalsräkningen från begynnelsen, den var intressant… och farfar lämnade över 28,75%. Men någon hade från början 43,75% – men vem var och blev denna “2 u”? Förutom W fanns även X och Y. Men det var allt!

Intressant att läsa farfars gamla originalhandlingar… där han även skrivit “Till Konungen” 😉

Ja, med farfar bakom ryggen upptäckte jag att det fattas honom 3,75 %… hm… W förvandlas till en tvåa upphöjt till 1… och han har båda…

… och delar av X som blev 3 upphöjt till 7… vilket borde bli mer än 1/4…

… och vissa fastigheter kanske är helt utan mantal? Inget jag kan svara på, det är i så fall en fråga för Lantmäteriet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *