Ture & Märta

… denna berättelse är som författaren skriver hämtat ur verkliga livet någonstans utanför… avslutar ordföranden sitt brev – “Dessutom har jag offentligt bett om ursäkt att ditt namn nämndes i den information som vi var tvungen att snarast lämna. Jag kräver inte att du ska acceptera ursäkten men jag skulle uppskatta om du även framledes vill ge mig feedback i fackliga frågor rörande våra medlemmar i Norrbotten”.

Hm… han är listig… han sätter toppenförhandlare att arbeta, och när resultatet är i sikte hänger han dem… för att arbetsgivaren inte ska fatta spelreglerna… ja, och nu var det Walles tur? Vem blir nästa? Rova? Ett varningens ord… tänk efter före, helst du som har militärens gedigna ledarutbildning i ryggsäcken! Framtiden väntar…

Med dessa ord levde jag väl upp till feedbacken rörande Polisförbundets medlemmar i Norrbotten?! Fast det borde nog ha räckt med det jag åstadkom redan som aktiv… 10% kom vi nog upp till när jag drev frågan… men aldrig fick någon lön för mödan!

Otack är… hm, måste googla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *