Likt en allmäninfektion

Ja, man kan väl jämställa infektionen med en diktator? http://www.ne.se/massuggestion

Och jag har kommit fram till att min blodstatus var så dålig p g a jodbrist, kalciumbrist och folsyrebrist, att även en obetydlig infektion har lyckats komma in i mina blodbanor och förökat sig där… till en septikemi… vilket skulle förklara de kalla krypningarna i blodet… d v s antibiotikans poliser som rusade in där och oskadliggjorde de farliga mikroorganismerna… när kroppens eget motstånd var så förvagat att blodet redan hamnat i chock?

Hur det går i samhället? Det vet inte jag… men jag blundade… sträckte handen långt ner i frysboxen… och tog upp en lever! Ahaa, i morgon blir det stekt lever och rikligt med jodsalt… och nu ska jag återuppta intaget av Kalcipos-D mite, trots mjukdelsförkalkningen – för nu jäklar ska här börjas bli frisk!!!

Plan- och miljönämnden! Jag hoppas att ni har koll på vattenkvalitén efter den stora läckan… trots Ert hårda jobb med den stora “gruvhysterin”…. så det inte simmar t ex sånt här i Pajalabornas dricksvatten?

Aeromonas hydrophila
A. hydrophila är gramnegativa stavar tillhörande vibrionerna. De trivs i vatten och kan förekomma normalt i tarmen. De kan orsaka sårinfektioner, septikemi, urinvägsinfektioner och gastroenteriter.

Nej, usch! Sånt här skulle jag inte vilja jobba med… http://www.bakteriologi.se/sv/SU/4/Laboratoriemedicincom/Laboratoriemedicins-verksamheter/Klinisk-bakteriologi/Klinisk-bakteriologi/Kort-om-mikroorganismer/Mikroorganismers-namn-/Bakterienamn/

White snake – Gate closed!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *