Nu ska jag starta krig

Genom att gå i försvar för elitklubbarna som missade lektion om kvinnovåld… se dagsfärsk NSD sid 5.

Snabblärd som jag är, så analyserade jag den gröna synen på skuldfrågan “Det är inte den som anfaller som startar ett krig, det är den som försvarar sig”. M a o så är det egentligen “någon annan” som i media redan startat kriget mot idrottsrörelsen, men jag tar på mig skulden genom att försvara dem. Eller är jag en psykopat när jag lär mig spelets regler så fort? Ja, det är klart, för det är väl bara psykopater som startar krig?

Nå, försvarstaktiken är i alla fall den, att jag själv inte fick någon bekräftelse på att jag var anmäld till föreläsningen. Det kan alltså ha gått likadant för ledarna inom elitidrotten, eftersom det låg kvar en massa namnbrickor på disken när allt hade satt igång.

I mitt eget fall råkade jag vara kusin till projektledaren som anmält mig, tillika socialnämdens ordförande i Pajala, och fick mandat av henne att åka trots att jag inte fått bekräftelsen. När jag kom dit så låg min namnbricka på disken, och programmet som inte var ett program delades ut i handen.

Så, alltså, så enkelt kan det vara. Hade inte min kusin varit en mäktig kvinna, så hade inte jag deltagit på föreläsningen. Jag blev nämligen nekad föreläsningen i mitt eget led så att säga. Hm, så kan det OCKSÅ ha varit för de mycket värdefulla personerna inom idrottsrörelsen! En kostnadsfråga.

Eller är det anordnarens fel att jag nu startade ett krig?

http://www.bd.lst.se/publishedObjects/10012581/Jackson%20katz%2027%20okt.pdf

M a o, ett för “hemligt” program… med inslag av woodo mot svart magi… ser jag ju nu… 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *