Fallet Carolin

Idag ser jag inga bilder när jag tänker på följande ämne… men det beror nog på att det handlar om juridik, för då ska man utelämna sina egna känslor. Den juridiska frågan är:

Hur kan det komma sig att ett psykiatriskt team i förväg får ta del av en mordutredning?

Läser NSD 22 januari 2009 sida 5, där journalisten skrivit en mycket bra och uttömmande artikel i Fallet Caroline, angående den rättspsykiatriska undersökningen som är gjord. På en person som ännu inte är dömd för något brott… Är detta något nytt, eller är det något unikt? Varför i så fall?

Litar man inte på Svensk Polis längre? Litar man inte på Rättsväsendet i stort?

Kan mordutredningen nu vara i ett sådant läge, att personer utanför polisen vet mer än åklagaren? Jag läser i artikeln… Förutom en överläkare, även en psykolog, kurator eller socionom och en sektionsledare… Vad säger den misstänktes advokat om detta?

I dessa väntans tider kan jag som utomstående bara tro och hoppas på en snar uppklarning. När dom sedan fallit, kan jag konstatera de fakta som domstolens jurister godtagit som bevisning.

Därefter kan parterna ännu överklaga och domen kan bli överprövad i olika instanser – vilket gör mig trygg i systemet med den svenska rättssäkerheten!

Men att nu, i dessa väntans tider, behöva oroa mig för den svenska rättssäkerheten enligt artikeln, det känns inte bra… Sanningen är ofta så himla komplicerad, eller så väldigt simpel, att den ofta framstår som obegriplig… men den ska bara konsateras genom juridik.

Och rent juridiskt vet Sverige idag inte vem som har gjort vad i Fallet Caroline, eftersom frågan inte har prövats enligt gällande principer i domstol. Trots det, är en person och hans omgivning totalt kartlagd, och uppgifter i en mordutredning ligger också i händerna på personer som rent teoretiskt kunde omfattas av de tre s k häktningsskälen?

Är det riktigt i Sverige 2009?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *